Vyhledat
  • Vítejte na stránkách on-line aukční síně Aukce Obrazy z Uherského Hradiště
Oznámení a vzkazy

Připravujeme novou výstavu Česká krajinomalba 19. a 20. století a MAŘÁKOVA ŠKOLA, výstava se bude konat v listopadu 2012, bližší informace budou upřesněny

Přihlášení a registrace
Reklama a odkazy

Výstavy plánované na rok 2012.

Zobrazit více informací
Statistika portálu
Běžící aukce01
Uzavřené aukce530
Celkem aukcí531
Vydraženo celkem za
1.895.900 CZK

Provozní podmínky aukcí

Dražební vyhláška o konání veřejné dobrovolné dražby, prováděné společnou dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb.

1) Dražebník

Alena Miklíková, IČ: 47349280, provádí dražbu na žádost vlastníků jednotlivých předmětů

2) Dražební předměty

Aukční dům provádí aukci movitých věcí, které nepocházejí z trestné činnosti a které nejsou v právu převzetí státními kulturními institucemi (Národní galerie, Národní muzeum, Národní technické muzeum, Uměleckoprůmyslové muzeum, Vojenské historické muzeum apod.) na základě smlouvy o provedení dražby, kterou uzavře navrhovatel s aukčním domem.

Předměty, které byly určeny, resp. navrženy jako kulturní památky, jsou v katalogu označeny písmenem – P – a podléhají zvláštnímu režimu podle zákona ČNR č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Ačkoli předměty byly znalecky prohlédnuty, nelze údaje považovat za právní ručení. Má se obecně za to, že se účastník aukce osobně v předaukční výstavě seznámil se stavem předmětu.

Dražené předměty jsou nabízeny ve stavu, který je adekvátní době vzniku. Některá díla byla na náklady prodávajícího ošetřena akademickými restaurátory, drobná poškození, odpovídající věku a stáří děl, neuvádíme. Všechna výtvarná díla, která jsou v aukci pořádané aukční síní, byla konzultována s předními historiky umění a restaurátory. Pokud nejsou vypracovány písemné expertizy, galerie nabízí vydražitelům na jejich přání vypracování znaleckých posudků významnými znalci pro dané dílo a autora na jejich náklady.

3) Povinnosti vydražitele

Vydražitel je povinen vyřídit své závazky nejpozději do 14 dnů od ukončení aukce. K vydražené ceně je vydražiteli na vrub účtována provize ve výši 20%. Případný autorský poplatek a DPH je již její součástí a tato částka je konečná. Každý zájemce má možnost si nabízené předměty předem prohlédnout v době výstavy, případně nechat ohledat nezávislým expertem. Reklamace, týkající se ceny, jakosti, či stavu dražených předmětů, je po jejich vydražení nepřípustná. Kvitance o zaplacení je součástí dokladu o zaplacení kupní ceny.

4) Platba vydražených předmětů

Dražitelé mohou platit ve stanovené lhůtě v hotovosti nebo bankovním převodem, šeky a platební karty akceptovány nejsou. V případě platby bankovním převodem jsou veškeré poplatky spojené s převodem účtovány na vrub kupujícího.

5) Fakultativní služby

Aukční síň zajišťuje poslání předmětů na dobírku v paušální ceně 300,-Kč. Balení vydražených věcí a manipulaci s nimi poskytuje aukční dům svým klientům výhradně jako službu a v případě křehkých předmětů postupují zaměstnanci aukčního domu výhradně podle svého uvážení. Aukční dům v žádném případě nenese odpovědnost za poškození skla a rámů, ať již k němu dojde z jakýchkoliv důvodů.

6) Závěrečná ustanovení

Prohlídka nabízených předmětů probíhá v galerii Art v Uherském Hradišti na Mariánském náměstí 61. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu pořadí vyvolávaných předmětů, jejich vyjmutí z aukce nebo na opravu ceny před zahájením aukce.

Výkup obecného umění

Vykupujeme v hotovosti nebo přijímáme umělecké předměty do aukce.

Zobrazit více informací
Nejhledanější autoři

Zde jsme připravili seznam autorů, o které je v současné době na trhu s uměním mezi sběrateli zájem.

Zobrazit více informací
Naše filozofie aukcí

Základní snahou naší společnosti je nabídnout vysoce profesionální služby při nákupu i prodeji uměleckých děl.

Prioritou naší aukční síně je spokojený zákazník, kterému z pohodlí domova nabízíme kvalitní a ověřené umění se zvláštním důrazem na pravost a originalitu dražených děl.